วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารเรือ


โหลดแนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารเรือ


- ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
- ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ทุกฉบับ
- ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือนและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๓๙
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการที่ดี
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น